Krízishelyzet

 

Krízishelyzet
Krízishelyzet alakul ki, amikor egy új élethelyzetben megjelenő nehézségekkel nem tudunk megküzdeni. Rövid időn belül azt érezzük, hogy erőforrásaink kezdenek kiapadni, illetve a megfelelő megküzdési stratégiák sem elérhetőek számunkra, amelynek egyik fő oka, hogy nem vagyunk felkészülve azokra a nehézségekre, amelyek az új, kialakult körülményekből adódnak.  Ilyenkor érdemes megkeresni a „probléma gyökerét”, illetve egy más tudatszintről „ránézni” a problémára. Ha ezek a „kísérletek” sikeresek, akkor a krízisállapot elmúlik, a problémamegoldó készség gyarapszik, és az egyén új tapasztalattal gazdagodva kerül ki a korábbi szorongató helyzetből. Krízisben lévő személyekre jellemző, hogy gondolatainak, érzelmeinek középpontjában az egyensúlyvesztést előidéző helyzet áll. Gondolatait, érzelmeit egyáltalán nem képes strukturálni, ismereteit nem tudja a megoldás szolgálatába állítani. Törekszik a problémahelyzet megoldására, azonban korábban sikeresen alkalmazott megoldási stratégiái az aktuális helyzetben kudarcot vallanak. Gyakran szorong, érzelmileg kimerült, de az is előfordul, hogy nehezen tudja kontrollálni az adott szituációt.

Érezte-e már úgy hogy egy váratlan esemény hatására, hogy kibillent lelki egyensúlyából? Azt érezte, minta kihúzták volna a lába alól a talajt? Hogy képtelen másra koncentrálni, mint a rossz érzést, bizonytalanságot kiváltó eseményre, miközben képtelen megoldást találni tehetetlenségérzése enyhítésére?

Krízisnek tekintjük tehát az olyan érzelmileg kritikus, feszült, fájdalmas, túlterhelő állapotot, amelyben a személy a lelki egyensúlyát veszélyeztető helyzettel kénytelen szembenézni. Ezek az események mindennél fontosabbá válnak az egyén számára, figyelmét, gondolatait, érzelmeit teljes egészében kitölti a kialakult helyzet, a problémát azonban a szokásos stratégiákkal sem elkerülni, sem megoldani nem képes.”Egyetlen probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amin keletkezett.” (Albert Einstein). A krízisben lévő személy fenyegetettséget, kilátástalanságot, tehetetlenséget él meg.
 
   |    ,
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu